За кого е психотерапията онлайн?

  • За всеки работещ в напрегната обстановка;
  • За всеки, който иска да подобри ключови аспекти от живота си – общуване с близките, загуба, трудности в работата, връзката, самочувствието и т.н.;
  • За хората които са превъзмогнали проблемите свързани консумацията на алкохол и опияти, но все пак се нуждаят от подкрепа;
  • За близките на хора с тежки физически и психически заболявания;
  • За всеки, който пътува често, мести се или просто не обича да се задържа на едно място за дълго време;
  • За всеки, който едва намира време за себе си сред многото домашни и служебни  задължения;
  • За всеки, за когото анонимността е от първостепенна важност.

За кого не е?

  • За хората с тежки клинични заболявания, чието лечение изисква комплексна намеса от редица специалисти – психиатри, клинични психолози, социални работници и т.н.;
  • За хората, за които контактът, който не е личен и на живо, се чувства отдалечен и неефективен;
  • За всеки, който ненавижда технологиите.

 

Каква е разликата между страх, фобия и тревожност?

Страхът е напълно нормален начин едно живо същество да оцелее във враждебната природа. За нас обаче, страховете могат да бъдат много абстрактни. Страхът от обвързване е свързан със всички съзнателни или несъзнателни конотации натоварващи с негативно значение думата „връзка”. Страхът да не се разоря е много логичен, на пръв поглед, но той също е продукт на много лични мотиви, които нямат универсално обяснение.

Тревожността е много по-честа причина да се потърси психотерапевт, защото на моменти тя може да стане дискапацитираща. Най-натоварващото при нея е, че тя има всички физиологични измерения на страха, но няма конкретен обект. Тревожният индивид живее в непрекъснато състояние на страх, без да знае от какво се страхува.

Фобията е интересен феномен, при който целият този страх и тревожност се съсредоточават върху еди обект, който няма как да ни нарани.  Тя е опит на съзнанието да се справи с чувството за тревога като му даде форма.

В психоаналитичната терапия ние търсим първоизточника на тези страхове, тревога и несигурност и търсим разрешение на подлежащия проблем, не само на актуалните му прояви.

 

 

Какво се случва по време на една психотерапевтична сесия?

Всеки знае, че говоренето за проблемите ни помага да си разясним какъв е техния произход и как да ги разрешим. Понякога самата възможност да предадем с думи случващото се вътре в нас пред приятел или роднина е изключително терапевтична, често обаче не е достатъчна.

Психотерапията помага, защото пренася този процес на едно професионално ниво, в което клиентът се консултира с опитен професионалист, способен да интерпретира абсолютно безпристрастно това което чува. Той знае как да насочи клиента към теми за размисъл, които до този момент не са му идвали на ум, както и да посочи логическите връзки между един и друг проблем и така да се потърси най-доброто разрешение за конкретната личност.

Много хора не се чувстват комфортно да разказват подробности свързани с най-тежките моменти в живота им. За тях терапията е единственият начин да се освободят от тежестта, на травмиращи събития или натоварващи мисли и чувства.