Tag Archives: терапия

Какво се случва по време на една психотерапевтична сесия?

Mar 16, 2018 | Posted by in Uncategorized | Comments Off on Какво се случва по време на една психотерапевтична сесия?

Всеки знае, че говоренето за проблемите ни помага да си разясним какъв е техния произход и как да ги разрешим. Понякога самата възможност да предадем с думи случващото се вътре в нас пред приятел или роднина е изключително терапевтична, често обаче не е достатъчна. Психотерапията помага, защото пренася този процес на едно професионално ниво, вRead more …