Психотерапия при стрес на работното място

Когато говорим за справяне стрес на работното място обикновено се сещаме за техники за организиране на времето или методи за релаксация.  Всичко това е валидно и често има ефект, но какво става ако няма?

Психоаналитичната терапия помага на клиента да опознае по-задълбочените мисли, които правят стреса непоносим. Това може да е страха от провал, нежеланието да се признае чужд авторитет или обратното – прекаленото подчинение. Често конфликтите на работа са отражение на невъзможност да се адаптираме към средата или желание да сме другаде.

Опитът ми като служител в корпорация ми помага да разбера динамиката на работното място и да идентифицирам проблемите, които могат да бъдат решени с лесни техники за самопомощ и да ги разгранича от тези, които са по-дълбоки и трябва да бъдат разгледани в подробности, защото са много лични и индивидуални.