За блога ми

Психотерапевтът днес не е възрастен мъж с брада и очила, който, седнал тихо в мрачен кабинет, си води записки в кожен тефтер – това е терапевтът от поколението на моите професори, но не и от моето поколение.

Днес терапевтът се слива с тълпата, зарежда се от енергията й, улавя емоциите и трептенията, свързани с всяко обществено събитие, мода, катаклизъм, нова социална мрежа или приложение. Животът се случва динамично и ние сме винаги в крак с промените, учим се от клиентите си, достъпни сме за тях в разнообразните канали за споделяне на информация, споделяме себе си като личности, за да вдъхновим позитивната промяна в другите. Блогът е неизменна част от този процес.