Tag Archives: блог

За блога ми

Mar 16, 2018 | Posted by in Uncategorized | Comments Off on За блога ми

Психотерапевтът днес не е възрастен мъж с брада и очила, който, седнал тихо в мрачен кабинет, си води записки в кожен тефтер – това е терапевтът от поколението на моите професори, но не и от моето поколение. Днес терапевтът се слива с тълпата, зарежда се от енергията й, улавя емоциите и трептенията, свързани с всяко общественоRead more …