За кого е психотерапията онлайн?

  • За всеки работещ в напрегната обстановка;
  • За всеки, който иска да подобри ключови аспекти от живота си – общуване с близките, загуба, трудности в работата, връзката, самочувствието и т.н.;
  • За хората които са превъзмогнали проблемите свързани консумацията на алкохол и опияти, но все пак се нуждаят от подкрепа;
  • За близките на хора с тежки физически и психически заболявания;
  • За всеки, който пътува често, мести се или просто не обича да се задържа на едно място за дълго време;
  • За всеки, който едва намира време за себе си сред многото домашни и служебни  задължения;
  • За всеки, за когото анонимността е от първостепенна важност.

За кого не е?

  • За хората с тежки клинични заболявания, чието лечение изисква комплексна намеса от редица специалисти – психиатри, клинични психолози, социални работници и т.н.;
  • За хората, за които контактът, който не е личен и на живо, се чувства отдалечен и неефективен;
  • За всеки, който ненавижда технологиите.