Психоанализата като терапевтичен метод

Психоанализата е един от многото различни видове психотерапия. Аз я предпочетох като кариера, защото според мен тя е най-задълбочения метод. Дори когато клиентът (наричаме го анализант) дойде с конкретен проблем, ние – психоаналитиците се стремим да го разгледаме в контекста на цялостната личност. Опитваме да разтълкуваме заедно с анализанта неосъзнатите до този момент мотиви да се появи едно страдание. Не поставяме хората в калъп за психоаналитика всеки човек е уникален. Стремим се да помогнем на анализанта да открие кое е най-доброто за него самия.

Широкият спектър на теми засегнати в процеса на психоанализата я прави изключително подходяща и за клинично здрави хора, които нямат тежък психичен проблем, но въпреки това се чувстват напрегнати, тъжни или неудовлетворени от дадени аспекти на живота си. За мен това са най-интересните, но и най-сложните случаи.

Психоанализата е метод, който се използва само от терапевти с дългогодишна квалификация – 6-9 години в университет и паралелно участие в семинари и курсове, организирани от световните асоциации (минимум 4 години, но повечето от нас никога не спираме да се учим).